Diensten

De diensten van Work with Joy zijn onder te verdelen in drie pijlers die elkaar aanvullen en kunnen ondersteunen, te weten: training, onderzoek en advies. Voor alle drie de pijlers geldt dat mijn inhoudelijke expertisegebied ligt op de thema's: diversiteit, (persoonlijk) leiderschap, teams, samenwerking binnen en tussen organisaties en verandermanagement. Voorbeelden van opdrachten die ik heb uitgevoerd zijn te vinden  onder projecten

 

Training

Bent u op zoek naar een bijdrage aan een conferentie of evenement, wilt u een workshop of seminar voor een groep medewerkers laten verzorgen of tijdens een heisessie van een of meer dagen een thema gezamenlijk verder uitdiepen? Er zijn verschillende activiteiten en werkvormen mogelijk waarin ik mijn kennis en ervaring deel. Ik ga graag met u in gesprek om een geschikte werkvorm te vinden en/of ontwikkelen. U kunt hierbij denken aan: interactieve lezingen, seminars, workshops, een- of meerdaagse heisessies en/of procesbegeleiding. Tevens verzorg ik gastcolleges voor diverse professionele academies en universiteiten.  Ik werk graag in het hier en nu en maak gebruik van wat er tijdens een sessie aan dynamiek ontstaat.

 

Onderzoek

Wanneer u een praktijkgerichte vraag heeft, maar hier graag een onafhankelijk en gedegen onderzoek naar wilt, dan bent u bij mij tevens aan het juiste adres. Ik voer regelmatig in opdracht van bedrijven en  overheidsinstellingen  onderzoek uit en heb vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond ervaring met diverse vormen van onderzoek, waaronder (groeps-)interviews, observaties, casestudy onderzoek, literatuur- en vragenlijstonderzoek. Behalve de hierboven genoemde thema's laat ik mij graag uitdagen om bruggen te slaan naar nieuwe thema's en/of contexten, waarbij uiteindelijk het functioneren van de factor mens het centrale verbindende thema blijft. Tevens is het mogelijk om de adviezen die resulteren uit het onderzoek geheel of gedeeltelijk door mij uit te laten voeren.

 

Advies

Wilt u de samenwerking in (een deel van) uw organisatie verbeteren, de kwaliteiten van leiders en medewerkers beter benutten of meer zicht krijgen op wat maakt dat bepaalde zaken niet lekker lopen? In een adviestraject help ik u zicht te krijgen op oorzaken van dysfunctionele dynamieken in de organisatie en reik ik u handvatten aan om hier meer grip op te krijgen. Ik werk vanuit de filosofie dat alles wat zich buiten ons afspeelt een reflectie is van wat er zich binnen afspeelt. In de praktijk zijn we vaak geneigd de oplossing voor problemen buiten onszelf te zoeken en te werken in het resultaat van wat er is ontstaan. De verandertrajecten die ik begeleid zijn erop gericht mensen bewust te maken van hun eigen invloed in hetgeen dat zij hebben gecreëerd en willen veranderen. Mijn doel is om mijzelf als adviseur overbodig te maken en de organisatie als systeem weer in haar eigen kracht te zetten. Coaching- en of intervisiegesprekken met directieleden en/of leidinggevenden vormen vaak een onderdeel van de verandertrajecten die ik voor organisaties ontwikkel.