Boeken

Bovenberg, A.L., Rupert, J., Van geest, P., Hengstmengel, J. & Commandeur, H. (2020). Simultaan behartigen van belangen: Liefde als samenbindende kracht voor de economie. Boom filosofie: Amsterdam. Klik hier voor meer informatie.

 

Van Geest, P., Rupert, J. Hengstmengel, J., Biemond, A. & Commandeur, H. (2019). De onvolkomenheid van de mens en het streven naar perfectie. Boom filosofie: Amsterdam. Klik hier voor meer informatie. 

 

J. Rupert, J.W. Hengstmengel, P. van Geest, H. Commandeur (2017). Mens, werk en economie in het licht van de tijd. Uitgeverij Boom Filosofie, ISBN 9789024414987. Klik hier voor meer informatie.

 

J. Rupert, J.W. Hengstmengel, R. Haan, F. Goldschmeding, P. van Geest, H. Commandeur (2016). Kennen, dienen, vertrouwen: Naar de bronnen van de Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie. Uitgeverij Boom Filosofie, ISBN 9789058755988 , Klik hier voor meer informatie

 •  

 • Van Muijen, J., Rupert, J. & Tours, H. (Red). (2012). Spanning in en rondom organisaties: Productief maken van varieteit en complexiteit. Kluwer: Deventer. Klik hier voor meer informatie.

 •  

 • Rupert, J. (2010). Diversity faultlines and team learning. Proefschrift: Universiteit Leiden.

 • Voor meer informatie neem contact op.

 

Nederlandse vakpublicaties

 • Rupert, J. (2014). Karakter of pantser? Implicaties van Reichs karakteranalyse voor de organisatiepraktijk. Management & Organisatie, 3, 5-21. Download artikel.

 •  

 • Rupert, J. (2014). De drempel over met Peter Senge (interview). Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 3, 29-33. Download artikel.

 

 • Rupert, J. (2012). De spanning van het verschil: Diversiteit productief maken (pp.147-165). In: Van Muijen, J., Rupert, J. & Tours, H. (Red). Spanningen in en rondom organisaties. Kluwer: Deventer. Download artikel.

 

 • Dusseldorp, T., Put, Van der Put, J. & Rupert, J. (2012). Naar een gezonde spanning in projectenland (pp.17-33). In: Van Muijen, J., Rupert, J. & Tours, H. (Red). Spanningen in en rondom organisaties. Kluwer: Deventer. Download artikel.

 

 • Rupert, J. (2011). Verbinden vanuit herkenning: Invloed homogene subgroepen op leren en presteren van teams. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 1, 45-50. Download artikel.

 

 • Rupert, J. (2010). Leren over teamdiversiteit, Opleiding & Ontwikkeling, 3, p.30-33. Download artikel.

 

 • Rupert, J. (2010l). Diversiteit, subgroepvorming en teamleren: proefschriftsamenvatting. Opleiding & Ontwikkeling, 2, p.57. Download artikel.

 

 • Rupert, J. & Jehn, K.A. (2008) Faultlines en team leren: De rol van psychologische veiligheid. Gedrag & Organisatie, 21 (2), 184-206. Download artikel.

 

Internationale publicaties

(op te vragen bij auteur)

 •  

 • Rupert, J., Homan, A. C., Jehn, K. A., & Blomme, R. J. (2019). Diversity Composition and Team Learning: The Moderating Role of Error Culture. Group Decision and Negotiation28(4), 695-722.

 

Vos, J.F.J. & Rupert, J. (2018). Change agent's contribution to recipients' resistance to change: A two-sided story. European Management Journal.453-462

 

 • Derksen, K., Blomme, R.J., Caluwe, L. de,  Rupert, J. & Simons, R.J. (2017). Breaking the paradox: Understanding how teams create developmental space. Journal of Management Inquiry, 1-16.

 

 • Rupert, J., Blomme, R. J., Dragt, M. J., & Jehn, K. (2016). Being Different, But Close: How and When Faultlines Enhance Team Learning. European Management Review, 13(4), 275-290.

 •  

 • Derksen, K., de Caluwé, L., Rupert, J., & Simons, R.-J. (2014). Assessing developmental space in teams. Team Performance Management: An International Journal, 20(7/8), 277-293.

 •  

 • Rupert, J. Jehn, K.A., Homan, A.C. (2013). Error culture in teams: To blame or to innovate? Infinance - the magazine for finance professionals,127 (4), 54-55.

 •  

 • Jehn, K.A., Rupert, J. Nauta, A. & Van den Bossche, S. (2010). Crooked conflicts: The effects of conflict asymmetry in mediation. Negotiation and Conflict Management Research, 3, 338-357.

 

 • Rupert, J., Jehn, K.A., Van Engen, M.L. & De Reuver, R. (2010). Commitment of cultural minorities in organizations: Effects of leadership and pressure to conform. Journal of Business and Psychology, 25, 25-37.

 

 • Jehn, K.A., Greer, L.L. & Rupert, J. (2008). Diversity, conflict and its consequences. In A. Brief (Ed.) Diversity at work (pp. 127-174), Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 

 • Jehn, K.A. & Rupert, J. (2007). Group faultlines and team learning: How to benefit from different perspectives. In: V. Sessa & M. London (Eds.). Work group learning: Understanding, improving and assessing how groups learn in organizations (pp. 121-149) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Asssociates

 

 • Jehn, K.A., Rupert, J. & Nauta, A. (2006). The effects of conflict asymmetry on mediation outcomes: Satisfaction, work motivation and absenteeism. International Journal of Conflict Management, 16(2), 96-109.

 

Interviews

 

 • 'Kopschuw en verandermoe: Veranderkundigen over wat wel en niet werkt.' Interview voor tijdschrift Communicatie, Juni 2012. Download interview.

 

 

 • ‘Diversiteit’, Interview voor NRC Focus (nieuw blad uitgegeven door NRC Handelsblad), November 2008

 

 • ‘Do’s en don’ts van diversiteit’, Interview voor het magazine Work! van Adecco, (Najaar 2008), p. 18-19

 

 • ‘Eenheid maakt diversiteit pas sterk’, Interview voor Reformatorisch Dagblad, zaterdag 17 mei 2008. Download artikel

 

 • ‘Diversiteit alleen is niet genoeg’, Interview voor Intermediair Weekblad, 8 mei 2008 (p. 26-29). Uitgebreide versie van dit artikel tevens gepubliceerd in de Intermediair Oriëntatiegids Multicultureel Talent 2008 (p. 18-23) Download artikel

 

 • ‘Misvattingen in multicultureel denken’. Interview voor P-Pers, Blad voor Human Resources Professionals in de praktijk, 14 (Winter, 2003), 8-9.